ZEH普及率目標について

平成建設は、「ZEHビルダー公募」の登録事業者です。
平成建設の2025年度までのZEH普及率目標を公表します。

2016年度実績 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2025年度目標
『ZEH』、ZEH+
 • 注文

  10%

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  10%

 • 注文

  12 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  12 %

 • 注文

  18 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  18 %

 • 注文

  9 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  9 %

 • 注文

  13 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  13 %

 • 注文

  49 %

 • 建売

  1 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  50 %

Nearly ZEH、Neary ZEH+、ZEH Oriented
 • 注文

  0 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  0 %

 • 注文

  0 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  0 %

 • 注文

  1 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  1 %

 • 注文

  0 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  0 %

 • 注文

  0 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  0 %

 • 注文

  0 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  0 %

ZEH の合計
 • 注文

  10 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  10 %

 • 注文

  12 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  12 %

 • 注文

  19 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  19 %

 • 注文

  9 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  9 %

 • 注文

  13 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  13 %

 • 注文

  49 %

 • 建売

  1 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  50 %

その他の住宅
 • 注文

  90 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  90 %

 • 注文

  88 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  88 %

 • 注文

  81 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  81 %

 • 注文

  91 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  91 %

 • 注文

  87 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  87 %

 • 注文

  50 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 合計

  50 %

合計
 • 注文

  100%

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 注文

  100 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 注文

  100 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 注文

  100 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 注文

  100 %

 • 建売

  0 %

 • 既築

  0 %

 • 注文

  99 %

 • 建売

  1 %

 • 既築

  0 %